Hovden er en del av Setesdal, som byr på en rik kulturhistorie. Og her er det attraksjoner som byr  spennende, interessante og litt annerledes opplevelser.  På Hovden Jernvinnemuseum kan du oppleve hvordan jern ble hentet ut av fjellet, bearbeidet og fraktet videre vil inn- og utland.

I Bykle finner du Huldreheimen, Byklestigen og Lislestog hvor du kan reise tilbake i tid og oppleve en forhistorisk bit av Norge.

Museum

Setesdal blir av mange sett på som en slags forhistorisk bit av Norge. På Hovden finner du flere attraksjoner som lar deg gjenoppleve gammel historie.

Demninger og kraftanlegg

Bykle kommune er en av landets største kraftkommuner. Gjennom hele kommunen finner du større magasiner, kraftstasjoner og dammer. Flere av disse er flott anlegg som i seg selv er en attraksjon å besøke.

Landskapsverneområdet

Hovden landskapsvernområde, Lislevatn naturreservat og Vidmyr naturreservat. I disse tre områdene er all vegetasjon fredet på grunn av spesielt dyre- og planteliv.

Hovden er også en del av Setesdal Vesthei, hvor Europas sørligste villreinstamme holder til. De store fjellområdene mellom Setesdal og Ryfylke er en del av Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og er med sine 6154 km2 det nest største villreinområdet i landet. Det er her Europas sørligste villreinstamme holder til. Halvparten av dette arealet er vernet for å ta vare på et sammenhengende heieområde med sitt dyre- og planteliv, sine stølsområder og andre kulturverdier. Det viktigste er imidlertid å ta vare på viktige deler av villreinens leveområde.

Les mer