Hovden 18/11 Weather icon
-2°
1,6 mm

Severdigheter

Besøk våre severdigheter i Bykle og på Hovden.

Hulderheimen i Bykle

Bygdetunet Huldreheimen i Bykle

Setesdal ble av mange sett på som en slags forhistorisk bit av Norge. Skikker og tradisjoner var del av den norske nasjonalarven, og hit kom folk for...

vatnedalsdammen i Bykle

Vatnedalsdammen i Bykle

I Otravassdraget er det totalt 14 magasiner. 9 av disse, deriblant de 4 største, ligger i Bykle kommune. De minste dammene er stort sett bygget av be...

Byklestigen

Byklestigen - gammel ferdselsvei

5 km sør for Bykle sentrum ligger Byklestigen. Den er nevnt for første gang i 1770, og var fram til 1879 den eneste veien til og fra Bykle fra sør. V...

Bykle Rådhus

Maleriutstilling i Bykle rådhus

I kommunestyresalen i Bykle Rådhus er det utstilt maleri av den kjente kunstneren Reidar Fritzvold. Maleriene viser landskap og miljø i Bykle før den...

Copyright © Kirsten Leira

Dam Sarvsfossen i Bykle

Store vannmagasin er en forutsetning for å kunne kjøre kraftverkene langs Otra på en effektiv og godt planlagt måte. Dam Sarvsfossen er den nyes...

Copyright © Anders Martinsen Fotografer

Landskapsvernområde på Hovden

Hovden landskapsvernområde, Lislevatn naturreservat og Vidmyr naturreservat. I disse tre områdene er all vegetasjon fredet på grunn av spesielt dyre-...

Bykles kirker

Bykle gamle kirke

Like ved siden av den nye kirken som åpnet høsten 2004, ligger Bykle gamle kyrkje. Dette er den eldste og kanskje mest spesielle kirken i Setesdal, b...

Lislestog i Bykle

Bygdetunet Lislestog i Bykle

Lislestog er et friluftsmuseum som ligger like ovenfor Bykle kyrkje. Museet er en samling av ulike gamle bygninger fra Setesdal, og forteller om bygg...

Copyright © Anders Martinsen Fotografer

Hovden Jernvinnemuseum

Dette museet er bygd opp rundt en rekonstruert blestertuft, og viser hvordan produksjonen av jern og kull foregikk for ca. 1000 år siden. Det er spen...