Hjelmpåbud i Hovden Alpinsenter

Påbudt med hjelm i Hovden Alpinsenter

Hovden Alpinsenter er det første alpinsenter i Norge som har innført påbud om hjelm i alpinbakken. Påbudet gjelder for alle, store som små, samt i alle bakker. Kommer du uten hjelm i heisen, vil betjeningen nekte deg adgang. Hjelm kan selvsagt leies i skiutleien og barn opp til seks år får gratis leie.

Utgangspunktet for alpin skikjøring er fart, spenning og utfordringer på forskjellige nivåer. Det er derfor alltid forbundet med en viss risiko å stå alpint. Statistikken viser at hver femte skade i alpinbakkene er hodeskader og for å eliminere dette har Hovden Alpinsenter derfor valgt å innføre hjelmpåbud fra og med sesongen 2018/2019.

Når det gjelder kjøring i de ulike parkene vil det også bli innført påbud også om å bruke ryggskinne. Hovden Alpinsenter anser hjelm og ryggskinne som en del av det alpine utstyret og ved en påkjørsel eller annen hendelse vil hjelm og ryggskinne redusere skadepotensialet dramatisk.

Vi ønsker deg en trygg, god og skadefri skikjøring.

Alpinvettregler

1. ANSVAR FOR Å UNNGÅ SKADE
Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.

2. AVPASS FARTEN ETTER FORHOLDENE
Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk

3. VIKEPLIKT
Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

4. FORBIKJØRING/ UTFORKJØRING
Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/ snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. STARTE, KJØRE INN I ELLER SVINGE OPPOVER I NEDFARTEN
Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. STOPP I NEDFARTEN
Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

7. TIL FOTS I NEDFARTEN
Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. SKISTOPPERE/FANGREMMER
Skistoppere / fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt

9. RESPEKTER SKILT
Følg skilting, merking og anvisninger.

10. HJELP TIL VED ULYKKER
Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

(Kilde: Alpinanleggenes Landsforening)

Alpinanleggenes Landsforening har utarbeidet de ti reglene som gjelder i alle alpinanlegg i Norge. I tillegg til de ti reglene presiseres også følgende:

Det er forbudt å oppholde seg i alpinanelgget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeide med snøproduksjon og preparering.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen.

Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget