Vi deler fjellet med Europas sørligste villreinstamme

Villreinen holder gjerne sammen i store flokker og er avhengig av beiteområder som strekker seg over store fjellområder. Dyrene er svært sky og blir lett stresset når mennesker er i nærheten.
Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinstammen og det er ofte villreinen som er den viktigste grunnen til at mange fjellområder er vernet. Store deler av Hovdens løypenett går i verneområder og dermed er det visse hensyn som må tas ved preparering av løyper. Noen av løypene kan bli stengt i kortere eller lengre periode for å ta hensyn til dyrevelferden.

Høsten 2017 igangsatte Bykle kommune, i dialog med regionale myndigheter, prosjektet «Adaptiv løypeforvaltning». Målsettingen med prosjektet er å legge til rette for utvikling av løypenettet for langrenn uten at dette medfører mer belastning på villreinen. Ut fra data og analyser fra GPS-merkede villrein og deres arealbruk er enkelte løyper med i en tre-årig prøveperiode som starter opp vinteren 2020.

 

Løypene som er med i prosjektet har visse bestemmelser og begrensninger i forhold til preparering og merking.

  1. «Galteflotti» Løypa åpnes første fredag etter arrangementet HovdenTour, som i 2020 arrangeres 21.03. Løypa kan holdes åpen resten av sesongen.
  2. «S`en i Berdalen». Løypa kan prepareres hele sesongen, men med kun ett spor gjennom trekksonen i området.
  3. «Trekanten i Berdalen» Løypa kan prepareres hele sesongen men stenges eller lages som en kortere rundløype når Galteflotti åpner.

«Sloaros»-løypa inngår ikke i selve prosjektet, men løypa har likevel følgende begrensninger: Prepareres i perioden f.o.m. vinterferieukene (uke 8 og 9)  t.o.m. 2. påskedag.

Hvilke dager prepareres løypene:
Nevnte løyper prepareres kun til lørdag og søndag i periodene som de er åpne.  I vinterferieukene (uke 8 og 9) samt i påskeferien kan løypene prepareres daglig.

Stenging av løypene.
For alle løyper gjelder stenging dersom det observeres reinsdyr i området hvor løypa går. Løypa vil i så fall være stengt i minimum tre dager.

snø- og skirapporten kan du se om løypene er åpne.