På Hovden er det flere DNT-hytter hvor det er mulig å gå på ski inn til hytta. Dette er hytter uten strøm og hvor det kreves man følger reglementet til DNT, når det gjelder bruk at hytta. DNT kvister flere vinterruter både på i vest- og austheia.

DNT-hytter på Hovden

Berdalsbu i morgengry

Berdalsbu – DNT-hytte i Setesdal Austhei

Hytta ligger på 1000 m.o.h. og omlag 6 km fra Berdalsbru ved RV9. Den er selvbetjent og har sengeplass til 18…

Tjørnbrotsbu 1340 m.o.h

Tjørnbrotbu – selvbetjent DNT-hytte i Setesdal Austhei

Hytta ligger på 1300 m.o.h. og omlag 11 km fra Hovden. Den er selvbetjent og har sengeplass til 22 personer,…

Sloaros i påskesol

Sloaros – selvbetjent DNT-hytte i Setesdal Vesthei

Hytta er selvbetjent og har totalt 26 sengeplasser fordelt på hovedhytte og sikringsbu. Terrenget inn til hytta er…

Slik er vinterrutene merket

Vinterrutene på fjellet er merket med naturkvist. Noen få er merket med bambus- eller plaststikker. Fjellrutene er bare merket deler av vinteren, men noen få er permanentmerket med staker, staur, maling på trær, plastbånd eller på annen måte. Nesten alle skogsløyper er permanentmerket. Merkingen utføres av turistforeningene, hoteller og lokale organisasjoner.

Merk:

  • De fleste steder står merkingen til den faller av seg selv, men rutene blir ikke vedlikeholdt etter datoene som er oppgitt. Noen få steder fjernes kvisten etter siste merkedato.
  • Merkinga kan bli forsinket eller falle bort på grunn av vær- og føreforhold som gjør det umulig å få satt ut kvisten.
  • Vær oppmerksom på at ruta inn til en hytte kan være merket uten at hytta er åpen fordi den leder videre til en annen hytte som er åpen.

Les mer om vintermerking på DNT sine nettsider