«Det snør ikke skispor»

Hovden Løypekjøring står for tilretteleggelsen av Hovdens løypenett. 170 km. løyper prepareres både i skogsterreng og i høyfjellsterreng. Alle løypene er godt merket med løypestikker samt kartoppslag og løypeskilt i ethvert løypekryss.

Til enhver tid bestrebes det etter å tilby et komplett løypetilbud men til syvende og sist er det snø- og værforholdene som avgjør hvilke- og hvor mange løyper som kan prepareres. Vi har stort fokus på sikkerhet og dersom vi vurderer forholdene i en løypetrase å være risikable vil vi unnlate å preparere løypa.

Før du legger ut på tur vil vi anbefale deg om å sjekke snø- og skirapporten. Den forteller deg hvilke løyper som er preparert samt litt om hvordan skiforholdene er generelt.

Webcam på Hovden Langrennsarena.

Vi gjør også oppmerksom på at værforholdene i fjellet kan være svært harde og skiftende. En løype som er markert som nypreparert kan raskt føyke igjen og dermed fremstå som ikke-preparert.

Husk dermed å være rustet for vær og vind og lær deg å respektere fjellvettreglene.

Frivillig løypebidrag

Hovden Løypekøyring er et kommunalt eiet selskap og ber om frivillig løypebidrag fra deg som benytter løypenettet. Bruk Vipps nr. 78 203 eller konto nr. 3000 37 70970.
På forhånd takk for bidraget!