«Det snør ikke skispor»

Hovden Løypekjøring står for tilretteleggelsen av Hovdens løypenett. 170 km. løyper prepareres både i skogsterreng og i høyfjellsterreng. Alle løypene er godt merket med løypestikker samt kartoppslag og løypeskilt i ethvert løypekryss.

Til enhver tid bestrebes det etter å tilby et komplett løypetilbud men til syvende og sist er det snø- og værforholdene som avgjør hvilke- og hvor mange løyper som kan prepareres. Vi har stort fokus på sikkerhet og dersom vi vurderer forholdene i en løypetrase å være risikable vil vi unnlate å preparere løypa.

Før du legger ut på tur vil vi anbefale deg om å sjekke snø- og skirapporten. Den forteller deg hvilke løyper som er preparert samt litt om hvordan skiforholdene er generelt.

Webcam på Hovden Langrennsarena.

Vi gjør også oppmerksom på at værforholdene i fjellet kan være svært harde og skiftende. En løype som er markert som nypreparert kan raskt føyke igjen og dermed fremstå som ikke-preparert.

Husk dermed å være rustet for vær og vind og lær deg å respektere fjellvettreglene