Bykle gamle kirke

Like ved siden av den nye kirken som åpnet høsten 2004, ligger Bykle gamle kyrkje. Dette er den eldste og kanskje mest spesielle kirken i Setesdal, bygd av rundtømmer og restaurert flere ganger.

Kirken med alter stammer fra 1619 og ble fullstendig renovert i 1804. Da fikk den to gallerier og spir på taket. Golvborda i galleriene og takborda i våpenhuset stammar fra en enda eldre kirke. I 1826 ble kirken rosemalt av Aslak Wasshus og K.Å. Byklum. Sommeren 1997 ble det gjort en omfattende restaurering av rosemalinga.