lørdag 04 januar, 2020
17:00
Valle kyrkje

Nyttårskonsert i Valle kyrkje

Henrik West er til vanleg organiset i kyrkja i Bykle, Valle og Hylestad. Denne laurdagen held han sin eigen nyttårskonsert på orgel.

Det er fri entre men kyrkja set pris på kollekt.

Velkomen til ein triveleg og intim konsert i kyrkja. 

Telefon
907 48 168

E-post
organist@bykle.kyrkja.no