Dyre- og planteliv

Bestill overnatting Overnatting Hva skjer? Hva skjer? Webkamera Webkamera Værapport Værrapport

Selv om villreinen er det dyret som i størst grad setter den nordlige delen av Setesdalsheiene på kartet, er den definitivt ikke alene. Av andre store pattedyr kan nevnes rådyr, som er svært tallrike, samt hjort og elg. Jerv og gaupe ferdes også i heiene. Blant mindre pattedyr finner man bever, rev, mår og mink, samt hare, røyskatt og snømus – og selvsagt lemen, som enkelte år kan dukke opp i enorme mengder.

Fuglelivet er også særdeles rikt i heiene, og det er mulig å se kongeørn og fjellvåk jakte i verneområdene. Lislevatn naturreservat på Hovden er også et unikt fugleområde der en kan observere en langt rekke arter, også noen svært sjeldne.

For de som søker fiskelykken i de nordlige delene av Setesdalsheiene, er det fjellørreten som gjelder. Fiskekort for de ulike vannene fås kjøpt på nettstedet inatur.no. Søk etter Bykle eller Hovden.

Plantelivet i heiene er rikt og fascinerende. Fra greplyngen sprer sitt rosa teppe tidlig på sommeren til den sterkt røde rypelyngen markerer at det er høst i fjellet, kan man oppleve hele fargeskalaen representert av store og små vekster. Kommuneblomsten til Bykle er søterot (lat. gentiana purpurea), men navnet er ganske sikkert ironisk ment. Smaken er svært bitter og sitter lenge på tunga. I tidligere tider ble den brukt som medisinplante for å øke appetitten og forbedre næringsopptaket.
Vær oppmerksom på at vegetasjonen er fredet i verneområdene.

Søk

Nyhetsbrev