Kraftutbygging

Bestill overnatting Overnatting Hva skjer? Hva skjer? Webkamera Webkamera Værapport Værrapport

Bykle er ein stor kraftkommune med enorme damanlegg og tunellsystem i fjella.

 

Historikk – fra lutfattig til søkkrik kommune gjennom vannkraftutbygging. Lenkes til ev. artikkel om fattigdom i Bykle?
Striden om Bykildammen på 1960-tallet? Saken rundt neddemming av Nordbygda v/Botsvatn?

(Les «Kraftutbygging i Bykle» på kommunens hjemmeside for kortfattet info.)

Lenke til artikler om dam Sarvsfossen og Vatnedalsdammen?

Litt om dam Hartevatn og Breive pumpestasjon?

Søk

Nyhetsbrev