Kulturminner og kulturarv

Bestill overnatting Overnatting Hva skjer? Hva skjer? Webkamera Webkamera

Fjellheimen øvst i Setesdal byr på rike kulturminne. Skutesteinen ved Storhedder og molybdengruva ved Langvatn er ulike døme på dette i den nordvestlege delen av Setesdalsheiene.
På austheia kan ein oppleve Magnhildshellene, som det er knytta eit dramatisk segn til, og ikkje minst meir moderne kulturminne knytta til tamreindrifta, til dømes slakteplassen ved Venevasshalli. Det finst òg ei rekkje spor etter aktivitetar under andre verdskrigen på austheia, som flysleppet ved Korpenuten.

Søk