Bestill overnatting Overnatting Hva skjer? Hva skjer? Webkamera Webkamera Ski- og skøyterapport Ski- og skøyterapport

Gå på jakt etter skjulte kulturminner og historier

På oppdrag av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane (SVR) har Destinasjon Hovden lagt inn rundt 115 kartfesta punkt i appen Hidden. Her finn du info om kulturminner, lokalhistorie, segn m.m. som på ein eller annan måte kan knyttast til villrein i dei 10 kommunane som grensar opp mot SVR.

Last ned appen og søk for eksempel opp «Storhedder og trollbukken Ringeball». Eller «Møtet mellom Jon Dysje og Pilt-Ola». Begge to er gamle segner og på den siste kan du også spele av eit opptak av songen om Jon Dysje.

I appen finnes også alle registrerte kulturminner som ligg i kulturminnesøk (teneste drifta av Riksantikvaren). Sjekk ut om det har budd ein viking som produserte jern utanfor stueveggen din! Eller finn info om dyregraver, jakthellerar, jordhytter med mykje meir i fjellet.

Hidden gjer turen interessant og lærerik.

Litt tilleggsinfo:

Det er bevisst ikkje brukt kategorien «Kulturminner» ved innlegging i dette prosjektet, ettersom ein då får opp alt frå kulturminnesøk/Askeladden. Der ligg det mykje og ikkje alt av like stor verdi (men for all del, mykje interessant også!). Ein kan velge vekk denne kategorien for å få opp færre treff (f.eks sile ut alle kolgropene i Bykle, som det er mange hundre av).

Vi har brukt kategoriane Segn eller Lokalhistorie. Du kan søke på navn, eller finne dei på kartet. Appen er GPS-basert, så du ser kva som finnes der du er, forutsett at du har mobildekning. Ellers kan du sjekke før du går – mens du har dekning, ettersom alt er lagt inn slik at det er synleg sjølv om du ikkje oppsøker staden.

Søk

Nyhetsbrev