Bestill overnatting Overnatting Hva skjer? Hva skjer? Værmelding Værmelding

Gå på jakt etter skjulte kulturminner og historiar

På oppdrag av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane (SVR) har Destinasjon Hovden lagt inn rundt 100 kartfesta punkt i appen Hidden. Her finn du info om kulturminner, lokalhistorie, segn m.m. som på ein eller annan måte kan knyttast til villrein i dei 10 kommunane som grensar opp mot SVR.

Last ned appen og søk for eksempel opp «Storhedder og trollbukken Ringeball». Eller «Møtet mellom Jon Dysje og Pilt-Ola». Begge to er gamle segner og på den siste kan du også spele av songen om Jon Dysje (innspeling med Gunstein G. Hoslemo).

I appen finnes også alle registrerte kulturminner som ligg i kulturminnesøk (teneste drifta av Riksantikvaren). Sjekk ut om det har budd ein viking som produserte jern utanfor stueveggen din! Eller finn info om dyregraver, jakthellerar, jordhytter med mykje meir i fjellet.

Hidden gjer turen endå meir spennande og interessant.

 

Søk