Til Hovdenuten på sherpasti

Bestill overnatting Overnatting Hva skjer? Hva skjer? Værmelding Værmelding

Store deler av sherpastien til Hovdenuten er ferdig

To år etter at arbeidet ble påbegynt, og etter en ufrivillig «korona-pause», har fire stibyggere fra Nepal vært i sving med å anlegge steintrapper i prioriterte partier av den relativt bratte turen opp til Hovdenuten. Det er nå en god del enklere å ta seg til topps, slik at du kan få gleden av den fantastiske 360-graders utsikten, fra 1119 meter over havet.

Jobben utføres av firmaet Stibyggjaren AS, som har leid inn fire stibyggere fra fjellandsbyene Khunde og Khumbu i Everest-regionen. Steinen stammer fra Eidsborg i Telemark.

Steinen har blitt fraktet opp i fjellet med helikopter, men ellers gjør stibyggerne jobben kun med enkle manuelle redskaper og håndkraft. Og resultatet er kjempefint, et flott håndverk som er en severdighet i seg selv.

Bak prosjektet står Bykle kommune og SVR (Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde), og det utgjør en del av besøksstrategien til SVR. Det er også bevilget penger fra Setesdal interkommunale politiske råd, Agder fylkeskommune og det er mottatt spillemidler til prosjektet.

Vi gjør oppmerksom på at det er ikke tilrettelagt for parkering ved starten av turen (i Hovden Fjellpark), så dersom man ikke kan la bilen stå, er det viktig at man parkerer på offentlig P-plass, for eksempel i sentrum. Eventuelt ved Hovden Alpinsenter.

Det jobbes med planer om en dagsturhytte på toppen og det skal sees på parkering, i tillegg til at det trolig blir flere utbedringer neste år.

Se nærmere beskrivelse av turen her

Mange verneområder har besøksstrategier som går på å tilrettelegge i områder som er minst mulig sårbare ift. dyreliv og natur. Med Europas sørligste villreinstamme i fjella rundt oss (ca. 3000 dyr),  påhviler det oss et stort ansvar for å ta vare på en sårbar og truet «paraplyart». Klarer man å ta vare på villreinen, som er et viktig mål i seg selv, vil også andre arter bli ivaretatt – både dyr og planter. Ved å kanalisere trafikk til områder hvor reinsdyra ikke blir forstyrret, bidrar man til å opprettholde en sårbar dyreart.

TA GJERNE MED KIKKERT!

Fra toppen av Hovdenuten har man veldig god utsikt, 360 grader. Eksempelvis er det kalvingsområde på Enden (Hovdeflotti). Her er det ferdselsforbud fra 25. april til 31. mai, mens på Hovdenuten står man fritt til å speide etter dyra med kikkert.

GOD TUR!

Søk