Nyt utsikten fra dagsturhytta på Hovdenuten

Bestill overnatting Overnatting Hva skjer? Hva skjer? Webkamera Webkamera Værapport Værrapport

Hovdenuten er et flott turmål. Selv om det er bratt, har steintrappene forbedret fremkommeligheten. Arbeidet med trappene ble i sin tid utført av firmaet Stibyggjaren AS, som leide inn fire sherpaer/stibyggere fra fjellandsbyene i Khumbu-området i Nepal, som virkelig kan sitt håndverk.

Steinen stammer fra Eidsborg i Telemark, og den ble fraktet opp i fjellet med helikopter. Ellers gjorde stibyggerne jobben kun med enkle manuelle redskaper og håndkraft. Og resultatet ble kjempefint, et flott håndverk som er en severdighet i seg selv.

Som følge av dette arbeidet er det blitt en god del enklere å gå både opp og ned, slik at flere kan få gleden av 360-graders utsikten fra toppen av Hovdenuten, 1119 moh. Her ligger også den nye dagsturhytta som offisielt åpnes 22. juni 2024. Det er firmaet Aksent Arkitekter som står for designet av denne usedvanlig flotte hytta. Oppføringen er gjort av Otralaft, som har utført en fantastisk jobb. Spreke har nok disse håndverkerne også blitt, etter å ha gått opp og ned sherpatrappene for å ferdigstille hytta.

Bak hytteprosjektet står Bykle kommune og SVR (Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde), og det utgjør en del av besøksstrategien til SVR. Det er også bevilget penger fra Setesdal interkommunale politiske råd og fra Agder fylkeskommune – samt tilskudd til prosjektet i form av spillemidler.

Vi gjør oppmerksom på at det er ikke tilrettelagt for parkering ved starten av turen (i Hovden Fjellpark), så dersom man ikke kan la bilen stå, er det viktig at man parkerer på offentlig P-plass, for eksempel i Hovden sentrum. Eventuelt ved Hovden Alpinsenter (mot avgift).

Se nærmere beskrivelse av turen her

Mange verneområder har besøksstrategier som går på å tilrettelegge i områder som er minst mulig sårbare ift. dyreliv og natur. Med Europas sørligste villreinstamme i fjella rundt oss (ca. 4000 dyr) påhviler det oss et stort ansvar for å ta vare på en sårbar og truet «paraplyart». Klarer man å ta vare på villreinen, som er et viktig mål i seg selv, vil også andre arter bli ivaretatt – både dyr og planter. Ved å kanalisere trafikk til områder hvor reinsdyra ikke blir forstyrret, bidrar man til å opprettholde en sårbar dyreart.

TA GJERNE MED KIKKERT!

Fra toppen av Hovdenuten har man veldig god utsikt, 360 grader. Eksempelvis er det kalvingsområde på Enden (Hovdeflotti). Her er det ferdselsforbud fra 25. april til 31. mai, mens man på Hovdenuten står fritt til å speide etter dyra med kikkert.

GOD TUR!

Søk

Nyhetsbrev