Otralaft Hytteservice AS

De fleste hytteeiere og leilighetseiere på Hovden bor mer enn 200 km. unna. Otralaft Hytteservice tilbyr tjenester innenfor vedlikehold og tilsyn av hytter og leiligheter.

Typiske tjenester:
*Snekkerarbeid, nybygg og rehabilitering 
*Utvendig steinarbeid
*Inn- og utvendig flisearbeid
*Vasketjenester (utvask og nedvask)
*Ettersyn av torvtak
*Snømåking
*Prosjektledelse
*Nøkkeloppbevaring
* Salg og vedlikehold av boblebad