Setesdal Elektro AS

Lokalt elektriker firma som utfører alle typer elektro installasjoner. Har hovedkontorer i Bykle men har store deler av Setesdal som sitt arbeidsområde.