Bestill overnatting Overnatting Hva skjer? Hva skjer? Webkamera Webkamera Ski- og skøyterapport Ski- og skøyterapport

Elven Otra er et av de lengste vassdragene i Sør Norge og har sitt utspring rett nord for Hovden. Den har en stor bestand av ørret. Det har også de ulike fjellvannene i nærheten av Hovden. I vann hvor fiske er tillatt selges det også fiskekort.

Fiskekart  (last ned som PDF)

De ulike fiskeområdene rundt Hovden:

1: Otra. Kortet gjelder fra demningen sør for Hartevatn ved Hovden og fram til Kilefjorden i Evje. Enkelte områder på strekningen gjelder ikke fiskekortet. Disse områdene er merket med egne oppslag.
Kort selges på Hovden turistkontor.

2: Hartevatn. Kortet gjelder i vannet til demning i sørenden av Hartevatn og inn til kanalen mot Breivevatnet. Nordover i elva Otra gjelder kortet fram til demning ved Lislevatn.
Kort selges på www.inatur.no.

3: Lislevatn. Kortet gjelder i hele vannet.
Kort selges på www.inatur.no.

4: Veringsdalen. Kortet gjelder for Øvre- og Nedre Veringsvatn, Fisketjønn, Tormodstjønn og i Store Førsvatn, på nordsiden fra midt i utløpet til det lange neset.
Kort selges på www.inatur.no.

5: Myrkvævområdet (ved Sloaros). Kortet gjelder i Fisketjønn, Den Lange Tjønni, Sloarosvatnet, Langevatn, Øydeskyvatn og Gravevatn. Kortet gjelder også for deler av Einarshyttvatn og Kaldsvatn som ligger innenfor Aust Agder fylke, samt østre del av Skyvatn.
Kort selges på www.inatur.no.
5: Mjåvatn. Samme kort som Myrkvævområdet.
Kort selges på www.inatur.no.

Barn fisker

Under 16 år? 

Selges fiskekort for området, har barn under 16 år krav på gratis kort. Selges det ikke fiskekort, kan barn fiske uten kort.
Fiskeretten gjelder uavhengig av barnets nasjonalitet og bosted. Dog er dette begrenset til å gjelde i perioden 1. januar til 31. august.
Miljødirektoratet

Tillatt fiskeredskap

I Otra og de forskjellige vannene rundt Hovden er det tillatt å fiske med mark, flue og sluk. Kun unntaksvis er det tillatt å fiske med garn. Det er ikke tillatt å fiske med levende fisk som agn. Utsetting eller flytting av fisk fra et vann til et annet er også forbudt.

Fluer for fluefiske

Trenger du utstyr? Båt leies på Hegni og fiskeutstyr kjøpes på Hovden Sport.

Båt og kanoutleie på Hovden

Hovden Sport

Søk

Nyhetsbrev