Bygdetunet Lislestog i Bykle

Bestill overnatting Overnatting Hva skjer? Hva skjer? Webkamera Webkamera Værapport Værrapport

Bygdetunet Lislestog i Bykle

Lislestog er eit friluftsmuseum som ligg like ovanfor Bykle kyrkje.

Lislestog er eit friluftsmuseum som ligg like ovanfor Bykle kyrkje.
Gamle bygningar frå Setesdal dannar eit bonderomantisk miljø, som fortel om byggeskikk og levesett i førindustriell tid.

Bygdetunet Huldreheimen i Bykle

Søk

Nyhetsbrev