Dam Sarvsfossen i Bykle

Bestill overnatting Overnatting Hva skjer? Hva skjer? Webkamera Webkamera Værapport Værrapport

Dam Sarvsfossen i Bykle

Store vannmagasiner er en forutsetning for å kunne kjøre kraftverkene langs Otra på en effektiv og godt planlagt måte.

Dam Sarvsfossen er den nyeste store utbyggingen av Otravassdraget og ligger like ved RV 9, nær Bykle sentrum. Den er skiltet fra RV 9, og det er bilvei over dammen og gode parkeringsmuligheter.

Dammen er 50 meter høy og 150 meter bred, og hever vannhøyden i Sarvsjuvet med 40 meter. Magasinet tar rundt 600 000 kubikkmeter vann, og med normalt tilsig blir det fylt opp i løpet av 14 timer.

Det er interessant å se hvordan dammen er konstruert med betongklosser. Legg også merke til den spesielle formen på dammen, som gjør at trykket fra vannet fordeles ut i fjellsidene.

Magasinet leverer vann til Skarg kraftstasjon, som dermed kan produsere 70 millioner kilowattimer strøm. Dette tilsvarer strømforbruket til ca. 3500 boliger.

Vann fosser over kanten ved damanlegget ved Sarvsfossen i Bykle. Foto

Vatnedalsdammen i Bykle

Søk

Nyhetsbrev