Hovden jernvinnemuseum og Vikingvegen

Bestill overnatting Overnatting Hva skjer? Hva skjer? Webkamera Webkamera Værapport Værrapport

Hovden jernvinnemuseum og Vikingvegen

Hovdenområdet – Fjellgardane – var rikt på jernmalm, og leverte jern til hele Sør-Norge i vikingtid og middelalder.

Museet er bygd opp rundt en rekonstruert blestertuft som ble gravd ut på 1980-tallet. Her får du se hvordan produksjonen av jern og kull foregikk for ca. tusen år siden. Det er spennende effekter som lyd, lys, røyk og lukt, og en stemning som tar deg bakover i tiden. Vikingen forteller deg historien på norsk, tysk og engelsk, og dette tar ca. 15 minutter. Opplevelsen passer for både store og små.

Museet er selvbetjent, og det er gratis inngang. Inngangskode fås ved henvendelse til turistkontoret, tlf. 482 27 235.

Et besøk på museet gir dessuten et godt grunnlag for en vandrings langs Vikingvegen, en tre kilometer lang grusvei langs Otra, fra Hegni til Hovden Høyfjellsenter. Høsten 2023 ble det satt opp en rekke informasjonsskilt der man kan lese om synlige fortidsminner fra jernutvinningen i området for ca. tusen år siden.

Også annen lokal historie fra gammel og nyere tid er med. Villreinen, som var årsaken til at folk trakk til fjells etter siste istid, og som la livsgrunnlaget for befolkningen helt fram mot i dag, har også fått sin plass. Det samme har vannkraftutbyggingen, som la grunnlaget for den velstanden som preger Bykle kommune i dag.

 

 

Hegni friluftsområde

Søk

Nyhetsbrev