Nyt en ekstra dag gratis på Hovden Resort

Bo 5 døgn -betal for 4 døgn på Hovden Resort

Tilbudet gjelder opphold med selvhushold i leiligheter fra søndag til fredag. Gjelder hele året – med unntak av påske og nyttår.

Bestilles her