Løyper på villreinens premisser

Bestill overnatting Overnatting Hva skjer? Hva skjer? Webkamera Webkamera

Vi deler fjellet med Europas sørligste villreinstamme

Villreinen holder gjerne sammen i store flokker og er avhengig av beiteområder som strekker seg over store fjellområder. Dyrene er svært sky, og de blir lett stresset når mennesker er i nærheten.
Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinstammen, og det er ofte villreinen som er den viktigste grunnen til at mange fjellområder er vernet. Store deler av Hovdens løypenett går i verneområder, og dermed kan noen av løypene bli stengt i kortere eller lengre tid av hensyn til dyrevelferden.

Høsten 2017 igangsatte Bykle kommune, i dialog med regionale myndigheter, prosjektet «Adaptiv løypeforvaltning». Målet er å legge til rette for utvikling av løypenettet for langrenn uten at dette medfører økt belastning på villreinen. Ut fra data og analyser fra GPS-merkede villrein og deres arealbruk er enkelte løyper med i et tre-årig prøveprosjekt som starter vinteren 2020.

Løypene som omfattes av prosjektet, har visse bestemmelser og begrensninger når det gjelder preparering og merking.

1. «Galteflotti». Løypa åpnes første fredag etter turrennet HovdenTour. Eventuelt åpen fra 1. april. Løypa kan holdes åpen resten av sesongen, men preppes kun lørdag og søndag.
2. «S-en i Berdalen». Løypa kan prepareres hele sesongen, men med kun ett spor gjennom trekksonen i området.

«Sloaros»-løypa inngår ikke i selve prosjektet, men har likevel følgende begrensninger: Prepareres i perioden f.o.m. vinterferieukene (uke 8 og 9) t.o.m. 2. påskedag.

Hvilke dager prepareres løypene?
Nevnte løyper prepareres kun til lørdag og søndag i periodene de er åpne. I vinterferieukene (uke 8 og 9) samt i påskeferien kan de prepareres daglig.

Stenging av løypene.
For alle løyper gjelder stenging dersom det observeres reinsdyr i området hvor løypa går. Den aktuelle løypa vil da være stengt i minimum tre dager.
I snø- og skirapporten kan du se om løypene er åpne.

Søk