Hovdehytta gjennom tidene

Bestill overnatting Overnatting Hva skjer? Hva skjer? Webkamera Webkamera Skirapport Skirapport

Dette er en side som forteller om Hovdens historie.
I forbindelse med markering av 50 år med moderne reiseliv er det skrevet ulike historier om Hovdens reiselivsbedrifter. Dette er en av disse. Det kan være at bedriften som omtales ikke lenger er åpen eller har endret driftsform. I faktaboksen vil det eventuelt være link til dagens bedrift.

Etter at turiststasjonen på Breive ble nedlagt i 1908, ble det satt i gang arbeid med å få en ny hytte i Hovdenområdet.

Det var Kristiansand og Oppland Turistforening som tok initiativ til både bygging og drift av ny hytte på Hovden. Sankthans 1913 ble Hovdehytta innviet. Denne hadde en byggekostnad på ca 3000 kr.

Hovdehytta, eller Hovdebru Turisthytte som var det offisielle navnet til å begynne med, ble meget populær. Til tider var det lange ventelister for å få plass, spesielt i påsken. Det ble etterhvert trangt om saligheten, og det resulterte i flere utvidelser og ombygginger. Allerede i 1922 ble den påbygd, og i 1931 ble det oppført nytt anneks. I 1949 ble sengekapasiteten økt fra 30 til 90 i forbindelse med ombyggingen. I 1961 ble det foretatt omfattende nybygging til nærmere en halv million kroner.

I hele 39 år, fra 1923 til 1962, var det Gunhild Sagneskar som var trofast bestyrerinne på Hovdehytta. Hennes søster Gyro Sagneskar var hennes høyre hånd i 35 år.

Besøkstallene nådde en topp i 1970- og 1980-årene. Da den private hyttebyggingen for alvor kom i gang, avtok interessen for Hovdehytta. Men en avtale i 1990 med Norske Vandrerhjem bidro likevel til at overnattingstallet holdt seg oppe. I 1999 valgte DNT Sør (tidligere Kristiansand og Oppland Turistforening) å selge Hovdehytta. (Kilde: DNT Sør)

Fra 1999 til 2001 ble det foretatt omfattende ombygging, og Hovdehytta har siden 2001 tilbudt overnatting i komfortable og velutstyrte leiligheter. I dag er sengekapasiteten på 200 fordelt på 30

Hovdehytta i dag

Hovdehytta

Søk

Nyhetsbrev